UI Wizard İle Ekran Tasarımı

UI Wizard, hızlı ekran tasarımı için kullanılan bir yöntemdir. Prototiplemek için de kullanılabilir. UI First development olarak da adlandırabiliriz.

Normalde izlenmesi gereken yöntem, analiz, tasarım, ilişkisel veritabanı ve service'lerin tanımlanması, ardından UI ve Süreçlerdir. Ve bunları ilerleyen bölümlerde göstereceğiz.

Yukarıdaki menüden UI Wizard'a tıklıyoruz. Amacımız bir Personel giriş ve listeleme ekranı oluşturmak.

Personel veri girişi için kullanılacak alanları yazıyoruz.

Generate Form butonuna tıklıyoruz.

Form ismini personel yazıyoruz. Cinsiyeti seçiyoruz ve Component özelliğini Combo Static Lookup seçerek New Values içine erkek ve kadın yazıyoruz. Sonra Generate Grid butonuna basıyoruz.

Grid ismini personeller yazıyoruz. Width ve Alignment ayaralarını yaparak Finish butonuna tıklıyoruz.

Sistem arkada herşeyi kendisi oluşturuyor : tablo, query, form, grid, page ve navigation menu. Ve preview sayfasını açıyor.