Search Form

grd_ofs_adres_defter1 gridine sağ tıklıyoruz. Grid -> SearchForm seçiyoruz.

Oluşan bilgilere değmiyoruz ve SAVE butonuna basıyoruz.

Adres defter query'sine parametreler ekliyoruz.

Forms sayfasına geliyoruz ve oluşan search formu seçiyoruz. Bu butona basıyoruz. a tıklıyoruz.

Query'ye eklediğimiz paramtreler geldi. Eğer query'ye parametre eklemeseydik boş gelirdi. Hepsini seçerek Insert butonuna basıyoruz.

Search Form alanları o grid'in query'sinin parametreleridir.

Ekledikten sonra kolonların UI Component özelliği yanlış gelebilir. Yanlış gelirse düzeltiyoruz.

Search form oluşturduk.