REST Server

Yeni bir REST server oluşturmak için menüdeki Business altındaki REST Servers'a tıklıyoruz. Adımlar bir önceki yaptığımız REST client örneğine benziyor.

Artı butonuna basıyoruz.

Default olarak tipi REST. İsmini birServis diyelim. ws_url'e de birServis ismi veriyoruz.

Metod eklemek için oluşan serverı seçiyoruz ve Methods'a gelerek artı butonuna basıyoruz.

İlçe query'sini dışarıya açmak için ilçeler isimli metod oluşturalım. Access Control kısmında session'lı ve hem session'siz seçiyoruz. Request gönderen client'in session'ı olmasa da izin veriyoruz bu şekilde.

Şu an oluşturduğumuz ilceler metodunu seçerek bu butona basıyoruz . Sonra Insert Method Params From Source Object seçiyoruz.

il , ilce_kod , ve ilce_ad seçerek Insert butonuna basıyoruz ve sonra Reload Cache yapıyoruz.

Her REST client/method değişikliklerinde reload cache yapıyoruz.

Server caption üzerine sağ tıklıyoruz (1088 altındaki birServis yazısı) ve yeni sekmede açıyoruz.

Böyle bir XML dosyası açılıyor. Bizim oluşturduğumuz birServis server ve ilceler metodu var.

Şimdi ilceler metodunu denemek için bu linki açıyoruz: http://icb.world/rest/480b858f-dd71-4949-97b0-43a79f785b61/birServis/ilceler

Böyle bir cevap geliyor. Kaydettiğimiz Çankaya ve Beypazarı ilçeleri:

Yeni CRUD-ADD ilceEkle isimli bir metod oluşturuyoruz. Dışarıdan POST request ile yeni ilceler kaydetmek için.

İlce tablosundan önceki kayıtları sildim. Şimdi Postman uygulamasını kullanarak yeni ilçeler kaydedelim. Body tipini x-www-form-urlencoded seçerek Altındağ ilçesini kaydediyoruz.

ilceler sayfasında yeni Altındağ kaydını görüyoruz.