/posts ve /comments Master-Detail

Post'ları JSONPlaceholder'den çekeceğiz ve her bir post'un comment'lerini de çekerek Master - Detail grid formatında göstereceğiz. Bu bölümden önce Master - Detail Grid ve /todos kayağı bölümlerini okumanız lazım.

ListPosts, GetPost, AddPost, UpdatePost, DeletePost ve ListPostComments metodlarını oluşturalım. Metod oluşturma adımlarını detaylı önceki bölümde gösterdik. Bu bölümde tekrar olan şeyleri kısa tutacağız ve yeni şeyleri detaylı anlatacağız.

ListPosts metodu:

GET (liste) metodundan başka metodların paramatreleri manuel ekliyoruz.

GetPost metodu:

AddPost metodu:

UpdatePost metodu:

DeletePost metodu:

ListPostComments metodu (burn butonu ile parametrelerini oluşturacağız sonra manuel postId parametresi ekleyeceğiz) :

ListPosts ve ListPostComments metodlarından query sonra o query'lerden grid oluşturuyoruz. Post query'sini userId kolonunu Lookup Query yapıyoruz.

Comments query'sine postId parametresi ekliyoruz. (Master - Detail ilişkisi için)

Comments grid'ine postId'den başka kolonları ekliyoruz.

Önceki bölümde yaptığımız gibi Post grid'inin toolbar menüsüne yeni kayıt, güncelleme ve silme butonları ekleyebilirsiniz. Onları burada göstermeyeceğiz çünkü bu bölümde önemli olan Master - Detail grid ilişkisi kurmayı göstermek.

Posts sayfasına önce grd_rest_posts sonra onun detayı olarak grd_rest_comments ekliyoruz.

Normal Master - Detail ilişkisinden farklı önemli bir kod yazıyoruz Posts sayfasında.

grd_rest_posts.ds.reload()

/post ve /comments kaynaklarından Master - Detail ilişkili grid yaptık.