Component

Bileşenler herhangi bir React uygulamasının yapı taşlarıdır ve tipik bir React uygulaması bunlardan çoğuna sahip olacaktır.

Component - ReactElement döndüren bir JavaScript fonksionu veya JavaScrıpt sınıfı (Class OOP)

Dikkat edilmesi gereken bir nokta Component her zaman sacece bir tane ReactElemanı gönderir

Fonksionel Component

Genelde fonsionel Componentler veriyi gosterme amaçlı ve tekrar yazmaları azalmak için kullanılır.

Class Component

Class Component veri yönetmek için kullaılır daha fazla