Tablolara Alan Ekleme/Çıkarma

Yukarıdaki menüden New Editor a tıklıyoruz. SQL DDL Command for VCS seçiyoruz. Aşağıdaki kodu yazıyoruz ve SAVE'a basıyoruz. Bu DDL komutu, PostgreSQL'de ik_personel tablosuna yeni bir alan gekliyor.

alter table ik_personel add column lkp_kullanici_durum smallint not null default 1;

DB Tables sayfasına gidiyoruz. Eklediğimiz alanı ğörmüyoruz. Çünkü yaptığımız değişiklik DB seviyesinde idi. iCodeBetter'daki tablo bilgilerini manuel olarak güncellememiz gerekir.

ik_personel tablosunun en son halini içeriye aktarmak için burn butonuna basmamız lazım.

Database değişikliklerinden sonra burn butonuna (ateş ikonu) basmamız lazım.

Şimdi de gridimize bu alanı/kolonu ekleyelim. Grids sayfasına gidiyoruz. grd_ik_personel1 seçiyoruz sonra Grid Columns'a geliyoruz.

Insert columns (yuvarlak içinde aşağıya bakan ok ikonu) butonuna basıyoruz. Sonra Insert Grid Columns From Query Fields butonuna basıyoruz.

Yeni kolon gelmiyor çünkü query'de yok. Query gridin kaynağıdır.

Query gridin kaynağıdır. Önce query'i değiştiriyoruz sonra o değişikleri query'den grid'e aktarıyoruz.

Queries sayfasına geliyoruz. qry_ik_personel1'a tıklıyoruz ve Query Fields seçiyoruz. Sonra burn butonuna basıyoruz.

Query'iye geldi eklediğimiz kolon.

Şimdi gride de ekleyebiliyoruz. lkp_kullanici_durum kolonu seçip Insert butonuna basıyoruz.