Tablo

Yukarıdaki menüden Version Control'a tıklıyoruz ve sonra Synchronıze SQL DDL Commands a tıklıyoruz.

SQL Scripts on Stage'a tıklıyoruz ve altdaki sql query'isini seçerek edit butonuna (kalem ikonu) basıyoruz.

Bir önceki bölümde (UI Wizard ile ekran tasarımı) yaptığımız personel tablosunun DDL(data definition language) scriptini görüyoruz. Bu SQL DDL' i kopyalıyoruz.

Sonra yukarıdaki menüden New Editor'a tıklıyoruz ve SQL DDL Command for VCS seçiyoruz.

O kopyaladığımız kodu değiştirerek bu hala getiriyoruz. Bu kodu yapıştırıyoruz ve SAVE butonuna basıyoruz.

create table ik_personel (
personel_id integer not null,
ad character varying(1024) not null,
soyad character varying(1024) not null,
lkp_cinsiyet integer,
aciklama character varying(1024),
dogum_tarihi_dt date,
version_no integer NOT NULL DEFAULT 1,
insert_user_id integer NOT NULL DEFAULT 1,
insert_dttm timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT ('now'::text)::timestamp without time zone,
version_user_id integer NOT NULL DEFAULT 1,
version_dttm timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT ('now'::text)::timestamp without time zone,
CONSTRAINT pk_ik_personel PRIMARY KEY (personel_id));
create sequence seq_ik_personel;

Artık DB 'mizde ik_personel adında bir tablo mevcut. Fakat bu tabloyu manuel olarak, iCodeBetter'a aktarmamız gerekir.

DB Tables sayfasına geliyoruz. Gördüğünüz gibi UI Wizard oluşturduğu tablo duruyor. Yeni oluşturduğumuz tabloyu da içeriye aktarmamız lazım. Aktarmak için burn butonuna (ateş ikonu) basıyoruz.

Tablo ismini yazarak ok butonuna basıyoruz.

Her DB'nin tablolarının üst bilgisini tuttuğu catalog tabloları vardır (bu PostgreSQL'de information_schema schema'sının altındadır, Oracle'da tables, ve all_tab_columns tablolarındadır). iCodeBetter bu catalog tablolarındaki veriye ulaşıp, kendi yapısındaki w5_table, w5_table_field ve w5_table_param'ın içine kopyalamaktadır.