Combo Remote

UI Wizard ile aşağıdaki alanları olan tablo, form, query, grid, page ve menü oluşturuyoruz. UI Wizard açmadan önce il alanı için Istanbul ve Ankara değerleri olan lkp_il isimli Lookup Static oluşturuyoruz.

il
ilce_kod
ilce_ad

UI Wizard oluşturduğu x_ilce tablosuna sağ tıklıyoruz ve Table -> Lookup Query for Form Element seçerek Lookup Query oluşturuyoruz.

SELECT kısmına bu kodu yazıyoruz ve SAVE butonuna basıyoruz.

x.ilce_ad dsc, ilce_id id

Queries sayfasına geliyoruz ve lookup query'sini seçerek burn butonuna basıyoruz.

Şimdi adres defter tablosuna ilce_id alanı ekleyeceğiz. SQL DLL Command for VCS 'da bu kodu yazıyoruz.

alter table ofs_adres_defter add ilce_id integer;

Burn butonuna basıyoruz. Adres defter formuna da ilce_id alanı ekliyoruz. frm_ofs_adres_defter1 seçerek 'a basıyoruz ve seçiyoruz. ilce_id seçiyoruz ve Insert butonuna basıyoruz. Sonra ilce_id üzerine çift tıklıyoruz. Aşağıdaki bilgileri girerek UPDATE butonuna basıyoruz.

return {_qid: 6228, xil:ax}
  • _qid : lookup_x_ilce query'nin id'si 6228

  • xil: lookup_x_ilce query parametresi

  • ax: parent element değeri

lookup_x_ilce query'sine xil parametresi ekleyelim. Query parameters'a geliyoruz ve artı butonuna basıyoruz.

Bu bilgileri yazarak SAVE 'a basıyoruz.

İki örnek ilçe kayıt yapalım.

Şimdi adres defter formunda il seçince ilçe combo'sunda kaydettiğimiz örnek ilçeler geliyor.